Niepełnoletni na Funconie

Chcesz przybyć na FUNCON ale jesteś niepełnoletni?

Najważniejsze

Każdy niepełnoletni uczestnik musi posiadać zgodę rodzica lub prawnego opiekuna do uczestnictwa w imprezie którą przedstawi podczas odbierania identyfikatora upoważnia on do pozostania na terenie imprezy po godzinie 22.

Zgoda do Pobrania