Zgłoś Stoisko

W celu zgłoszenia chęci wystawienia stoiska handlowego na FUNCONie

Zapraszamy do kontaktu mailowego na adres:

media@funcon.eu